Toneelvereniging Benedictus

De Rijp, Noord-Holland

Privacyverklaring

Privacy beleid Algemene Toneelvereniging “Benedictus”.        Purmerend, 10 juli 2018.

  

Algemene toneelvereniging “Benedictus” legt de volgende gegevens vast van haar leden in de ledenlijst:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 

Deze gegevens worden door de leden zelf doorgegeven aan de secretaris.

Deze verwerkt de persoonsgegevens in de ledenlijst en bewaart dit bestand op zijn computer, voorzien van een wachtwoord en een virusscanner.

 

Als leden aangeven niet meer actief te willen zijn, worden hun gegevens uit deze ledenlijst verwijderd.

 

De e-mailadressen van de leden worden gebruikt door de secretaris om relevante informatie te sturen.

Benedictus verklaart nadrukkelijk nooit de vastgestelde gegevens van de leden aan derden te verstrekken.

 

Een datalek zal gemeld worden aan de AP Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

 

Benedictus verklaart geen foto’s van leden te plaatsen op de website, op Facebook of bij een krantenartikel zonder hun toestemming.

Hiervoor dienen de leden een verklaring in te vullen en te ondertekenen en vervolgens bij de secretaris in te leveren.

  

Voorzitter :                                    Secretaris: 

Karin Overman                               Adri Frijters