Toneelvereniging Benedictus

De Rijp, Noord-Holland

Historie

Toneelvereniging Benedictus is opgericht op 28 maart 1920. In die tijd mochten alleen
katholieke mannen toneelspelen. In de vergadering van 12 juni 1931 verleende pastoor Goes
toestemming voor de medewerking van dames, echter onder voorwaarden dat er een aparte
kleedkamer voor de dames kwam en ook dat als de regisseur niet op de repetitie aanwezig
was, een of twee bestuursleden toezicht hielden op de gedragingen van de dames. De dames
mochten geen lid worden en moesten een z.g. gastrol vervullen. Hier kwam toch gemopper
over. Op de vergadering van 29 maart 1932 werden de aanwezige dames als leden
ingeschreven. 

Tijdens de oorlog werd er niet gespeeld. Maar de leden van de vereniging
hadden hier wat op gevonden; de toneelspelers werden voetballers. Zo werden de stukken
"Kinderen van ons Volk” en “Tumult op Fleurstein” opgevoerd. En ook de revue "Hallo hier
De Rijp en Graft". Er was publiek genoeg en de kas werd goed gevuld.
In oorlogstijd is er een feestavond gehouden in De Witte Ezel en vanwege spertijd is die
doorgegaan tot `s morgens zes uur.

Na de oorlog werd een bevrijdingsrevue opgevoerd: ‘t Zit er op’.

 

En om een sprong naar het heden te maken: in de vergadering van 20 mei 1970 is de 

naamswijziging van Toneelvereniging Benedictus naar "Algemene toneelvereniging
Benedictus" bedacht door Hetty Ertsen. In die periode werden meer verenigingen
samengevoegd, o.a. de voetbalverenigingen.


Hieronder een greep uit de voorstellingen die Benedictus de afgelopen jaren heeft gegeven!